/

  Copyright © 2012 Uni Bristol d.o.o. | Design by Creative 24/7

  10. Maj. 2019.

  KONKURS za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla, Podružnica Hotel Mellain

  1. Sobarica......................................................3 izvršioca

  KONKURS

  Za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla , Podružnica Hotel
  Mellain za popunu sljedećeg radnog mjesta:

  1. Sobarica......................................................3 izvršioca

  Opšti uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje

  Posebni uslovi:

  • SSS
  • Samostalnost u radu
  • Kandidat, osim uslova za prijavu, treba da ispunjava sljedeće uslove:
  • Da je pouzdan i motivisan za rad,
  • Da je spreman da radi u timovima,

  Nudimo Vam:

  • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege
  • Plata po dogovoru

  Potrebna dokumenta:

  • Prijava na oglas koja treba da sadrži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata
  • Biografija kandidata
  • Diploma o završenoj srednjoj školi (kopija)

  Napomena:

  Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju, a sa
  kandidatima koji budu izabrani Poslodavac će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.
  Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Prijavu na oglas dostaviti na adresu : Uni Bristol doo Tuzla, ulica
  Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili u Upravu preduzeća, tel. 035
  365-500; 035 365-510

  Oglas otvoren do popune radnih mjesta.