/

  Copyright © 2012 Uni Bristol d.o.o. | Design by Creative 24/7

  19. Februar. 2019.

  Konkurs za prijem radnika u radni odnos u PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla

  KONKURS

  Za prijem radnika u radni odnos  u PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla za popunu slijedećeg radnog mjesta:

  1.    Menadžer za kvalitet (m/ž)........................... .................................. 1 izvršilac

  Uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • Da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju
  • VSS VII stepen obrazovanja, tehnološki ili tehnički smjer; 
  • Najmanje 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Poznavanje MS office paketa;
  • Dobro poznavanje engleskog jezika, konverzacijska razina;
  • Vozačka dozvola B kategorija.

  Opis poslova:

  • praćenje sistema kvaliteta,
  • rukovodi, organizuje, koordinira i nadzire rad poslova Upravljanja kvalitetom,
  • vodi, usklađuje i razvojno usmjerava aktivnosti vezane za uspostavu, primjenu, održavanje i poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme EN ISO 9001,
  • usklađuje i razvojno usmjerava uvođenje i drugih sistema upravljanja za koje Uprava društva donese odluku o implementaciji, te prilagođava postojeći sistem ili sisteme upravljanja kod uspostavljanja novog sistema,
  • izrađuje planove edukacije, organizira i provodi edukaciju članova timova za upravljanje kvalitetom na svim razinama društva, 
  • izrađuje i osuvremenjuje Priručnik kvaliteta društva,
  • izrađuje i osuvremenjuje dokumentaciju koju zahtjeva međunarodna norma EN ISO 9001,
  • usklađuje i nadzire izradu i osuvremenjivanje ostale dokumentacije društva, koja je potrebna kako bi se zajamčilo učinkovito planiranje, izvršenje i nadzor procesa društva,
  • usklađuje aktivnosti na prepoznavanju i dokumentiranju poslovnih procesa društva i sudjeluje u tim aktivnostima,
  • usklađuje aktivnosti na prepoznavanju i dokumentiranju za podugovorene procese (eksternalizirajući procesi) društva, 
  • pregledava dokumentaciju sistema upravljanja kvalitetom prije donošenja (Priručnik, Poslovnike, Knjigu procesa, PP, RU...),
  • nadzire primjenu dokumentacije u poslovnim procesima,
  • planira i usklađuje rad timova za upravljanje kvalitetom društva, 
  • organizacija i sistematizacija radnih mjesta,
  • procjenjuje potrebu za poduzimanje preventivnih radnjih, predlaže ih kako bi se spriječilo pojavljivanje nesuklađenosti.

  Kandidat, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju slijedeće uslove: 

  • Da je pouzdan i motivisan za rad,  
  • Da je spreman da radi u timu,  
  • Da ju komunikativan, samostalan, te spreman na kontinuiran aktivni doprinos.

  Nudimo Vam:

  • •    Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege

  Potrebna dokumenta

  Prijava na oglas koja treba da sadži:

  • Ime i prezime
  • Prebivalište odnosno adresu stanovanja
  • Kontakt – telefon kandidata
  • Biografija kandidata

  Napomena:

  Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati. 

  Prijavu na oglas dostaviti na adresu : Uni Bristol doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla ul. Maršala Tita bb.

  Oglas otvoren do popune radnog mjesta.