/

  Copyright © 2012 Uni Bristol d.o.o. | Design by Creative 24/7

  18. Januar. 2019.

  KONKURS za prijem radnika u radni odnos u PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla

  KONKURS

  Za prijem radnika u radni odnos  u PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla za popunu slijedečih radnih mjesta:

  1. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije .................................. 2 izvršilac
  2. Ljekari za  specijalizaciju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju......................3 izvršilac

  Opšti uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju
  • Posebni uslovi:
  • VSS- završen medicinski fakultet
  • Položen specijalistički ispit
  • Poželjno radno iskustvo u struci
  • Posjedovanje licence za samostalni rad, izdate od nadležne ljekarske komore
  • Poznavanje stranog jezika

  Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove: 

  • Da su pouzdani i motivisani za rad,  
  • Da su spremni da rade u timovima,  
  • Da su komunikativni, samostalni, te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.

  Nudimo Vam:

  • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege
  • Plaća po dogovoru

  Potrebna dokumenta:

  Prijava na oglas koja treba da sadži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata

  Biografija kandidata

  • Diploma o završenom medicinskom fakultetu (kopija)
  • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (kopija) za kandidate pod brojem 1.
  • Licencu za samostalni rad izdata od nadležne ljekarske komore (kopija)
  • Minimalno 1 godina radnog iskustva za poziciju 2.

  Napomena:

  Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati. 

  Prijavu na oglas dostaviti na adresu:

  Uni Bristol doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili u Upravu preduzeća.
  Oglas otvoren do popune radnih mjesta.