/

  Copyright © 2012 Uni Bristol d.o.o. | Design by Creative 24/7

  13. Decembar. 2018.

  Konkurs za prijem radnika u radni odnos

  Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

  KONKURS

  Za prijem radnika u radni odnos u PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla za popunu slijedečeg radnog mjesta:

  1.    Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije ..........1 izvršilac

  Opšti uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju

  Posebni uslovi:

  • VSS- završen medicinski fakultet
  • Položen specijalistički ispit
  • Posjedovanje licence za samostalni rad, izdate od nadležne ljekarske komore
  • Poznavanje stranog jezika

  Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove: 

  • Da su pouzdani i motivisani za rad,  
  • Da su spremni da rade u timovima,  
  • Da su komunikativni, samostalni, te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.

  Nudimo Vam:

  • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege
  • Plaća po dogovoru

  Potrebna dokumenta:

  Prijava na oglas koja treba da sadži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata

  Biografija kandidata

  • Diploma o završenom medicinskom fakultetu (kopija)
  • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (kopija) 
  • Licencu za samostalni rad izdata od nadležne ljekarske komore (kopija)

  Napomena: Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati. 

  Prijavu na oglas dostaviti na adresu : PZU Lječilište „Aqua Bristol“ Tuzla ul. Maršala Tita bb ili Uni Bristol doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla.

  Oglas otvoren do popune radnih mjesta.