/

  Copyright © 2012 Uni Bristol d.o.o. | Design by Creative 24/7

  10. Decembar. 2018.

  Konkurs za posao

  KONKURS
  Za prijem radnika u radni odnos  u „Uni Bristol“  Tuzla , Podružnica Hotel Mellain za popunu slijedećeg radnog mjesta:

  UNI BRISTOL DOO Tuzla
  HOTEL MELLAIN
  Tuzla
  Objavljuje
  KONKURS
  i
  POZIV
  Za učešće i zauzimanje svog prepoznatog i značajnog mjesta i 
  pozicije u timu koji kreira, pokreće i dalje učestvuje u radu hotela MELLAIN.

  Ako ste zainteresovani, ambiciozni, stručni i odgovorni da kao vodeći menadžer obavljate složene i zahtjevne poslove iz djelatnosti poslovanja, prijavite se odmah i pokažite sve svoje kvalitete i ambicije.

  MENADŽER PRODAJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I ORGANIZACIJE DOGAĐAJA

  Vaši osnovni zadaci i zaduženja:

  • Da se bavite prodajom smještajnih kapaciteta;
  • Organizacijom događaja;
  • Saradnja sa rukovodstvom matične firme;
  • Rad na marketing i prezentaciji hotela;
  • Osmišljavanje unaprjeđenja poslovanja i povećanje realizacije i zarade;
  • Da planirate i primjenjujete poslovne strategije i aktivnosti;
  • Da uspostavite saradnju sa postojećim i novim partnerima;
  • Osmišljavanje novih proizvoda i usluga;
  • Da budete odgovorni za rezultate i ključne parametre uspjeha;
  • Konstantan rad na prodaji smeštajnih kapaciteta.

  Uslovi za radno mjesto:

  • Da ste fakultetski obrazovani;
  • Poželjno radno iskustvo u marketingu i organizaciji događaja; 
  • Da posjedujete vozačku dozvolu;
  • Da aktivno koristite engleski i još jedan jezik;
  • MS Office paket;
  • Poznavanje još jednog stranog jezika će se smatrati prednošću;
  • Da imate sposobnost vođenja, koordinacije i komunikacije sa različitim ljudima;
  • Da ste usmjereni ka klijentima i poslovnim rezultatima, kao i da imate veliku mjeru samoinicijative.

  Nudimo Vam:

  • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege;
  • Plaća po dogovoru.

  Potrebna dokumenta:

  • Prijava na oglas koja treba da sadži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata;
  • Biografija kandidata;
  • Diploma o završenom fakultetu  (kopija).

  Napomena: Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti interviju, a sa kandidatom koji budu izabran Poslodavac će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. 
  Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati. 

  Prijavu na oglas dostaviti na adresu : Uni Bristol doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili na recepciji Hotela Mellain

  Oglas otvoren do popune radnog mjesta.