/

  Copyright © 2012 Uni Bristol d.o.o. | Design by Creative 24/7

  09. Oktobar. 2018.

  Konkurs za posao

  Konkurs za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla

  KONKURS

  Za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla , Podružnica Hotel Mellain za popunu sljedećeg radnog mjesta:

  1. Pomoćni  kuhar/Restoran Galerija/

  Opšti uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje

  Posebni uslovi:

  • SSS
  • Poželjno radno iskustvo 
  • Samostalnost u radu

  Kandidat, osim uslova za prijavu, treba da ispunjava sljedeće uslove: 

  • Da je pouzdan i motivisan za rad, 
  • Da je spreman da radi u timovima, 

  Nudimo Vam:

  • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege
  • Plata po dogovoru

  Potrebna dokumenta:

  • Prijava na oglas koja treba da sadrži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata
  • Biografija kandidata
  • Diploma o završenoj srednjoj školi (kopija)

  Napomena:

  Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju, a sa kandidatima koji budu izabrani Poslodavac će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.  Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati. 

  Prijavu na oglas dostaviti na adresu:

  Uni Bristol doo Tuzla, ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 3 Tuzla, ili u Upravu preduzeća, tel. 035 365-500; 035 365-510
  Oglas otvoren do popune radnih mjesta.