/

  Copyright © 2012 Uni Bristol d.o.o. | Design by Creative 24/7

  09. Oktobar. 2018.

  Konkurs za posao

  Konkurs za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla

  KONKURS

  Za prijem radnika u radni odnos u „Uni Bristol“ Tuzla , Podružnica Hotel Mellain za popunu sljedećeg radnog mjesta:

  EKONOMISTA ZA MARKETING ..............................................................................................1 izvršilac

  Opis glavnih zadataka:

  1. Organizacija marketing službe,
  2. Planiranje marketinških aktivnosti, dizajniranje marketing strategije i kampanja,
  3. Pronalaženje mogućnosti za bolji plasman proizvoda i unaprjeđenja prodaje,
  4. Analiza tržišnih uslova poslovanja i identifikacija novih poslovnih mogućnosti,
  5. Komunikacija, pregovaranje i održavanje kontakata sa klijentima i medijima,
  6. Kontinurana komunikacija sa različitim odjelima u hotelu,
  7. Vođenje aktivnosti na društvenim mrežama (Facebook, Youtube, Instagram, Web, Twitter),
  8. Pisanje projektnih aplikacija,
  9. Planiranje, nadgledanje i koordiniranje procesa oglašavanja i promocije s ciljem izgradnje liderske pozicije na tržištu,
  10. Preporučivanje i predlaganje promjena,
  11. Priprema i podnošenje izvještaja o marketinškim aktivnostima.

  Vještine i osobine:

  1. Smisao za timski rad,
  2. Iskustvo u oblasti marketinga i upravljanja,
  3. Sposobnost samostalnog donošenja važnih odluka,
  4. Komunikativnost, organizovanost, dinamičnost i snalažljivost,
  5. Spremnost na stalno usavršavanje,
  6. Vještine prezentacije, liderstva, vođenja kampanja,
  7. Literarne sposobnosti,
  8. Znanje engleskog jezika, 
  9. Rad na računaru.

  Ostali uslovi:

  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

  Potrebni dokumenti: 

  • Prijava na oglas koja treba da sadrži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata
  • Biografija kandidata,
  • Diploma o završenom Ekonomskom fakultetu.

  Napomena:

  Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju, a sa kandidatima koji budu izabrani Poslodavac će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. 

  Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Prijavu na oglas dostaviti na e-mail: brajic.aldin@unibristol-tuzla.ba

  Oglas ostaje otvoren do popune radnoga mjesta.